Bütçe ve Mali İşler Daire Başkanlığı
 

Başkanlığa Bağlı Bütçe ve Muhasebe Müdürlüğü ve Donatım Müdürlüğü Kanalıyla Üniversitemizin Bütçe, Muhasebe ve satınalma işlemlerinin mevzuata uygun olarak koordineli bir şekilde yürütülmesini sağlar. Rektörlük ve Mütevelli Heyet Başkanlığınca verilen diğer görevleri yerine getirir.